UNITAT DE NEUROPSICOLOGIA

La neuropsicologia és la branca de la neurociència que estudia la relació entre el cervell i la conducta o funcionament.

L’objectiu de la unitat és diagnosticar o descriure les alteracions cognitivesemocionals conductuals que resulten d’una afectació del sistema nerviós central, per poder dissenyar una intervenció o un tractament específic. Atenem als pacients al llarg de tot el cicle vital: infants, adolescents i adults.

POBLACIÓ INFANTO-JUVENIL 

L’objectiu de la unitat és abordar les dificultats que poden presentar-se en relació al neurodesenvolupament durant la etapa escolar.

Els motius de consulta que atenem més freqüentment són:

 • Trastorns del neurodesenvolupament o trastorns de l’aprenentatge (TDAH, dislèxia, discalcúlia, trastorn del llenguatge etc.)
 • Baix rendiment acadèmic
 • Altes capacitats
 • Dany cerebral adquirit o congènit
 • Prematuritat o risc neurològic
 • Retard en el desenvolupament
 • Intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual

Per tal de realitzar el diagnòstic, realitzem una exploració neuropsicològica, que ens permet identificar les aptituts cognitives, conductuals i emocionals de cada nen/adolescent. Aquest és el punt de partida per a poder dissenyar un tractament adequat per a cada cas. Per a la intervenció, tenim en compte els diferents àmbits de l’infant: treball amb la família, coordinació amb l’escola i el treball directe amb el nen.

POBLACIÓ ADULTA

L’objectiu de la unitat és abordar aquells casos en què apareixen alteracions cognitives o una alteració del comportament, que es sospita que és conseqüència d’una alteració  que afecta al sistema nerviós central. Els casos més freqüents de consulta són:

 • Dany cerebral adquirit (TCE, ictus, tumors)
 • Malalties neurodegeneratives (demències)
 • Malalties que afecten o poden afectar al sistema nerviós central (esclerosi múltiple, epilepsia, etc.)
 • Envelliment
 • Queixes subjectives de concentració
 • Queixes subjectives de memòria

Realitzem una exploració neuropsicològica per a objectivar i delimitar els dèficits presents i les funcions preservades posteriors a la lesió,  i dissenyar, en els casos que ho requereixin, una intervenció específica.

ENVIA’NS EL TEU TELÈFON A TRAVÉS DEL FORMULARI DE CONTACTE I ET TRUQUEM

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.