MÚTUES ESPORTIVES

A l’Hospital Clínic Maresme tenim un conveni amb les principals Mútues Mèdiques, Laborals i Entitats d’Assegurances

L’Hospital Clínic Maresme disposa de cobertura d’accidents esportius. Consulti amb la seva federació.

Quan l’accidentat arribi a les urgències del nostre hospital, ha de presentar la següent documentació:

PARTE ACCIDENT

CARNET FEDERAT

NOM DEL CLUB