UNITATS ASSISTENCIALS / ALTRES SERVEIS / LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES