PREVENCIÓ PEDIÀTRICA

DE 0 A 15 ANYS

01

SERVEI D’URGÈNCIES DE
DILLUNS A DISSABTE DE 9 A 21

02

INFERMERIA PEDIÀTRICA AMB CONSULTA PRÒPIA.
ASSESSORIA DE LACTÀNCIA MATERNA

03

REVISIONS DE SALUT I VACUNACIONS (PROGRAMA NEN SA).
VISITES DE SEGUIMENT DE PEDIATRIA: DRA. HORNOS /DR. GUITART /DR. SANMARTIN

04

ESPECIALITATS PEDIÀTRIQUES: FISIOTERÀPIA, CARDIOLOGIA,
CIRUGIA PEDIÀTRICA, FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA.

05

POSSIBILITAT DE VISITES
“VIRTUALS”/TELEMÀTIQUES/TELEFÒNIQUES PER A DUBTES