Dr. Schuitemaker Requena, Juan Bernardo

QUADRE MÈDIC

0.000
Contact Information
INFORMACIÓ DETALLADA

FORMACIÓ:

Març 2014. European Society of Anaesthesiology (AQUESTA). European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care. Aprovat obtenint el Eurpean Diploma of Anaesthesia and Intensive care.

Febrer 2014. Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya. Doctorat oficial dins del marc del Pla Bolonya per a l’ensenyament a Europa, programa de Recerca en Ciències Clíniques. Tutora: Dra. Carmen V. Gomar Sáncho PhD., projecte de tesi aprovat pel comitè d’ètica i recerca clínica de IDC Hospital General de Catalunya, pendent de la desició del comitè de tesi doctoral.

De 2.009 a 2.010. Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya. Màster Oficial dins del marc del Pla Bolonya per a l’ensenyament a Europa. Títol Obtingut: Màster Universitari en Recerca en Ciències Clíniques.

2.009. Universitat de Barcelona. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Estada Formativa (Fellowship) com a Metge Assistent en la Unitat d’Anestèsia Cardiovascular i Toràcica del Servei d’Anestesiologia i Reanimació i Terapèutica del Dolor. Inclou formació en Ecocardiografia transesofàgica i transtoràcica. Títol Obtingut: Anestesiòleg Cardiovascular

2.003 a 2.006. Universitat Central de Veneçuela, Hospital Universitari de Caracas, Veneçuela. Títol Obtingut: Anestesiòleg.

1.994 a 2.001.Universitat Central de Veneçuela, Caracas, Veneçuela. Títol Obtingut: Metge Cirugià

1.993 a 1.994. Universitat Francisco de Miranda, Cor, Estat Falcón, Estudiant de Primer any de Medicina.

 

EXPERIENCIA PROFESSIONAL:

2.001 a 2.002. Direcció General Sectorial de Benestar i Seguretat Social de les Forces Armades (DYGEBYSS) Ambulatori Militar El Roserar. Sant Antoni dels Alts, Estat Miranda. Càrrec: Metge Rural

Agost a Desembre de 2.001

Centre Mèdic Docent la Trinitat. Caracas, Veneçuela. Càrrec: Passant del Servei d’Otorrinolaringologia Tutor: Dr. Peter Baptista.

Gener a Juny de 2.002

Centre Mèdic Docent la Trinitat. Caracas, Veneçuela. Càrrec: Passant del Servei de Cardiologia Tutor: Dr. Roberto López Nouel.

Abril a Desembre de 2.002

Hospital “Dr. Rafael Medina Jiménez”, Hospital Perifèric de Pariata. Estat Vargas. Unitat de Teràpia Intensiva. Càrrec: Resident Assistencial de Teràpia Intensiva. Cap del Servei: Dr. Alexis Maldonado. Coordinador docent dels Residents: Dr. Franky Torres

Agosto a Desembre de 2.002

Centre Mèdic Docent la Trinitat. Caracas, Veneçuela. Càrrec: Metge del Departament de Medicina Comunitària

2.002 a 2.004

INSTAMED C.A., Assegurances Mercantil. Caracas, Veneçuela. Càrrec: Metge Suplent d’Unitats Mòbils de Vigilància intensiva

Agost a Novembre de 2.003

Metge de la Central d’Emergència de Salut Chacao Alcaldia del Municipi Chacao.

Agost 2.003 a Gener 2.004

Resident de planta de la Clínica Méndez Gimón

Desembre 2.003 a 2.006

Resident de Postgrau d’Anestesiologia de l’Hospital Universitari de Caracas. Títol Obtingut: Metge Anestesiòleg

Agost a Desembre de 2.007

Metge Anestesiòleg de Guàrdia de l’Hospital Comarcal de Sant Boi de Llobregat

Gener 2.008 fins a l’Actualitat

Metge Anestesiòleg  i teràpia del Dolor de Staff de QuironSalud Hospital Universitari General de Catalunya Actualment Anestesiòleg encarregat el Servei d’Anestèsia Obstètrica, Grup d’Anestèsia Cardiotoràcica de l’Hospital. 

Juny de 2017 fins a l’Actualitat

Anestesiòleg responsable de Tintoré & Brasó Cirurgians Plàstics, Barcelona, Espanya.

Juliol de 2019 fins a l’Actualitat

Soci fundador de Maresme Pain Clinic S.L.P., CEO i Medico responsable de la Clínica del Dolor Centre Mèdic Creu Groga, Calella de Mar, Barcelona, Espanya.

Setembre de 2019 fins a l’Actualitat.

Metge responsable de la Clínica del Dolor i medicina Regenerativa en Clínica Exolife, Barcelona, Espanya.

Març de 2020 fins a l’Actualitat

Metge responsable de la Clínica del Dolor en CQM hospital privat de Mataró, Mataró, Barcelona, Espanya.

 

CURSOS I CONGRESSOS:

Maig a Juliol 1.998 Universitat Central de Veneçuela, Facultat de Medicina, Escola de Medicina “Luís Razetti”. Càrrec: Preparador per Concurs de la Càtedra de Parasitologia.

Maig 1.995 Universitat Central de Veneçuela. Representant Estudiantil Suplent davant el Claustre de la Facultat de Medicina de la “Escola Luís Razetti”.

Desembre 2.007 a l’Actualitat Adjunt docent del postgrau d’Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor (ARTD) de Capio Hospital General de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Juliol 2.010 a l’Actualitat  Encarregat de la “Classe de Mares” del tema “Analgèsia i Anestèsia Obstètrica” en el curs de Formació a Futures Mares de Capio Hospital General de Catalunya.

Novembre 2011 a l’Actualitat Professor convidat de la Càtedra – Servei d’Anestesiologia

de l’Hospital Universitari de Caracas. Facultat de Medicina, Universitat Central de Veneçuela.

Maig 2016 Professor convidat del Departament d’Anestesiologia, Universitat de Columbia, Nova York, els Estats Units de Nord Amèrica, classe de bloquejos pectorals per a cirurgia.

 

PRESENTACIONS I PUBLICACIONS:

XXXI Jornades Nacionals de Pediatria. “Dr. Nahem Seguies Salazar”. Societat Veneçolana de Puericultura I Pediatria. Sheraton Macuto Resort, 15 al 20 de Setembre de 1.996 Poster presentat:

“Validesa del Mètode Simplificat per Capurro, per al Càlcul de l’Edat Gestacional”

VIII Jornades Centre Occidentals de Infectología “Dr. Manuel Guzmán Blanco”, Hotel Barquisimeto Hilton, Barquisimeto, Estat Lara. Octubre de 2.000 Poster presentat:

“Bacteriemia per Edwarsiella triga en Pacient amb S.I.D.A.”

34 Congrés Argentí d’Anestesiologia i 6ta Reunió Argentina d’Anestèsia Obstètrica. Buenos Aires, l’Argentina, 31 d’Agost al 3 de Setembre de 2.005. Coautor de les següents conferències:

 1. “Complicacions Neurològiques per bloquejos Neuroaxiales en l’embarassada”
 2. “Efectes materns, fetals i neonatals de l’Analgèsia Obstètrica Neuroaxial”

Fundació Europea per a l’Ensenyament de l’Anestesiologia Centre Associat del Carib República Dominicana Curs IV: Mare i Nen. Reaccions Adverses 4 al 6 de Novembre de 2.005.

Coautor de les següents conferències:

 1. “Pas transplacentario de drogues”
 2. “Sofriment fetal agut”
 3. “Maneig de la hipotensió en l’embarassada”

38th Annual Meeting Society of Obstetric Anesthesia and Perinatology (S.O.A.P.), .), American Society of Anesthesiology, April 26-30, 2.006 at the Westin Diplomat Resort & Spa, Hollywood, Florida

Poster presentat: Casi Report: “Cesarean Section in a patient with Beckwith Wiedemann Syndrome”

 1. A. Abou-Hassan, J. B. Schuitemaker R, L. A. López, I. J. Font A, P. Tejada

Primer poster Veneçolà en la S.O.A.P.

39th Annual Meeting Society of Obstetric Anesthesia and Perinatology (S.O.A.P.), .), American Society of Anesthesiology, May 16-19, 2.007 at the Fairmont Banff Springs “Castle in the Rockies”Alberta, Canada.

Poster presentat: “Sacral cyst and neurological disorder impacts associated to the neuroaxial block for the caesarean section” J.A. Fuget H, G.E. Peña M, J. B. Schuitemaker R, L. A. López,

JC Hennig C, P. Tejada

VII Jornades d’Anestèsia Obstètrica i Neonatal del Capítol d’Anestèsia Obstètrica de la Societat Veneçolana d’Anestesiologia. Carques, 20 al 22 de Juliol de 2.007

Coordinador del Fòrum: “Hipotensió Materna i Oxigeno”

XXIX Congrés llatinoamericà d’Anestesiologia. Confederació Llatinoamericana de Societats d’Anestesiologia C.L.A.S. a.

14th World Congress of Anesthesia. World Federation of Anesthesiologisth. Capi Town, South Africa, 2 – 7 March 2.008.

Poster presentats:

 1. “Effect of dextrose concentration in the bupivacaine fentanyl solution for

cesarean section” J.B. Schuitemaker R., L.A. López P, P Tejada P

 1. “Operating Room Extubation in Pediatric Congenital Heart Surgery” López L, Castejón J, Emperador F, Pérez C, Tolj I, D’Armes N, Schuitemaker JB.

Assistent a l’ANSA Annual Meeting to be held in Orlando, Florida on October 18-22, 2.008, Orange County Convention Center, Orlando, Florida

Curs de Maneig d’Esdeveniments Crítics en Anestesiologia, Organitzat pel Centre d’Entrenament en Situacions Crítiques Hospital Universitari “Marquès de Valdecilla”, Santander 13 i 14 de Juny de 2.008.

42th Annual Meeting. Society of Anesthesia and Perinatology (S.O.A.P.), American Society of Anesthesiology. 12 al 16 de Maig de 2010, Sant Antoni, Texas, USA Assistent

V Reunió de la Secció d’Anestèsia Obstètrica de la S.E.D.A.R., Barcelona, Espanya 28 i 29 de Maig de 2.010

Posters presentats:

 1. “Analgèsia del Treball de part en pacient amb Porpra

Trombocitopénica”. Schuitemaker R JB, López P LA, Rodríguez P CL, Tejada P P, D’Armes N, Verda D Á.

 1. “Analgèsia Subaracnoidal amb Opioides per a Treball de Part en pacient amb Sospita d’Al·lèrgia a Anestèsics Locals.” Schuitemaker R JB, López P LA, Rodríguez P CL, Tejada P P, D’Armes N, Emperador F.
 2. “Analgèsia del Treball de part en pacient amb Malaltia de von Willebrand Tipus I.” Schuitemaker R JB, López P LA, Rodríguez P CL, Tejada P P, D’Armes N, Emperador F, Verda D Á.
 3. “Anestèsia Epidural en pacient amb Malformació Arteriovenosa Cerebral.” Verda D Á, Schuitemaker R JB, García T JA, Sorribes A V, López P LA, Gavito H J, Hernando A E, Roldán O J.
 4. “Cesària Segmentària en pacient amb dèficit de factor V.” López P LA, Schuitemaker R JB, Rodriguez P CL, Tejada P P, D’Armes N, Emperador F.

XXIX Annual E.S.R.A. Congress. European Society of Regional Anesthesia, Setembre 8 a l’11 de 2.010

Posters presentats:

 1. “Labor Analgèsia in Patient with von Willebrand type I Disease.” JB Schuitemaker Requena, LA López Pantaleón, CL Rodríguez Pérez, P Tejada Pérez, N d’Armes Marró, F Emperador.
 2. “Labor Analgèsia in patient with immune thrombocytopenic purpura.” JB Schuitemaker Requena, LA López Pantaleón, CL Rodríguez Pérez, P Tejada Pérez, N d’Armes Marró, F Emperador.
 3. “Intrathecal Analgèsia with opioids in labor of patient with suspicion of local anesthetics allergy.” JB Schuitemaker Requena, LA López Pantaleón, CL Rodríguez Pérez.

XXX Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del dolor. 5 al 7 de Maig de 2.011, Madrid, Espanya.

Posters presentats:

 1. “Consideracions Anestèsiques de la gestant periparto amb

malaltia de CADASIL. A propòsit d’un cas.” García T JA, Cambra P L, Schuitemaker R JB, Sorribes A V, Roldán O J.

 1. “Laringoespasmo transoperatorio com a complicació infreqüent en anesthesia general amb mastegués laríngia.” Schuitemaker R JB, Añez B FJ, López P LA, Tejada P P, Rodriguez P CL, Emperador F.
 2. “Ús de Solucions salines hipertòniques hiperoncóticas com a opció terapèutica de l’edema de pulmó no cardiogénico per pressió negativa. Presentació d’un cas i revisió de la literatura.” Schuitemaker R JB, Añez B FJ, López P LA, Tejada P P, Rodriguez P CL, Emperador F.

70 th ANSA National Scientific Congress. Australian Society of Anesthesiology. Sydney, Austràlia, 8 a l’11 de Setembre de 2.011.

Posters presentats:

 1. “Opioid Intrathecal Analgèsia for a Patient in Labor with Suspicion of Local Anesthetic Allergy.” Schuitemaker J.B., Añez F., López L., Tejada P., Roldán J., Mules D.
 2. “Intraoperative Laryngospasm as a rare complication in General

anesthesia with laryngeal mask.” Schuitemaker R JB, Añez B FJ, López P LA, Tejada P P, Pou N., Roldán J.

 1. “Labor Analgèsia in patient with immune thrombocytopenic purpura.” Schuitemaker R JB, Añez B FJ, López P LA, Tejada P P, Pou N., Roldán J.
 2. “Implementation of a Standardized kit of anesthesia for cesarean section.” Añez B FJ, Schuitemaker R JB, Tejada P P, Pou N., Romer H., Suñè S.
 3. “Horner Syndrome during obstetric epidural analgèsia.” Áñez F., Schuitemaker R JB., Romero A., Torruella R., Pou N.
 4. “Subarachnoid morphine in post – cesarean section analgèsia. A retrospective

study.” Schuitemaker R JB, López P LA, Añez B FJ, Tejada P P, Roldán J, Mules D.

 1. “Obstetric Analgèsia for a patient with type 1 von Willenbrand

disease.” Schuitemaker R JB, Añez B FJ, López P LA, Tejada P P, Roldán J, Mules D.

31st Annual ESRA Congress 2012. European Society of Regional Anesthesia (E.S.R.A.), 5 al 8 Setembre de 2.012, Bordeaux, França.

Posters presentats:

 1. “Usi of Subarachnoid Opioids Mixture as Analgèsia Option in Very Early Stages of Labor. A Case Report.” J.B. Schuitemaker Requena, L.A. López Pantaleon, P. Tejada Pérez, F.J. Añez Barrera, J.A. García Tomás,

J.T. Mayoral Ripamonti, F.R. Emperador Marquez, J. Roldán Osuna.

 1. “Ecoguided Epidural Analgèsia for labor in a Patient with Spinal Fusion. A Case Report.” L.A. López Pantaleon, J.B. Schuitemaker Requena, F.J. Añez Barrera, P. Tejada Pérez, N. D’Armes Marró, D. Mules Lobato.
 2. “Labor Analgèsia in a patient with Spinal Fusion and Scoliosis. A Case

Report.” J.T. Mayoral Ripamonti, J.B. Schuitemaker Requena, L.A. López Pantaleon, J.A. García Tomás, P. Tejada Pérez, F.J. Añez Barrera, J. Roldán Osuna.

 1. “Low dose Spinal Anesthesia in a patient with Arnold Chiari type 1 malformation.” J.A. García Tomás, L.A. López Pantaleon, J.B. Schuitemaker Requena, F.J. Añez Barrera, P. Tejada Pérez, J.T. Mayoral Ripamonti, J. Roldán Osuna.

I Jornades Teòric Pràctiques d’Analgèsia del Treball de Part del Postgrau d’Anestesiologia de l’Hospital Universitari de Barquisimeto “Dr Antonio María Pineda” Barquisimeto, Estat Lara 28 d’Octubre de 2011.

Conferència:

 1. Opcions no farmacològiques en l’analgèsia del treball de part
 2. Complicacions de l’Analgèsia Combinada Espinal Epidural en la dona embarassada.
 3. Instructor en Sala de part de la part pràctica d’Analgèsia del Treball de Part.

I Jornades d’Anestesiologia “Del teòric al Pràctic” del Postgrau d’Anestesiologia de l’Hospital Militar de Maracy “Cnel Elbano Parets Vivas”. Maracay, Estat Aragua 5 de Novembre de 2011.

Conferència:

 1. “Opcions no farmacològiques en l’analgèsia del treball de part”

XXI Congrés Veneçolà d’Anestesiologia Dra. María “Chichita” Alvarado, València

Estat Carabobo, Novembre 6 al 9 de 2.012. Autor de les Conferències:

 1. “Columna instrumentada i Anestèsia Neuroaxial en Obstetrícia”
 2. “Reanimació en l’Embarassada, Via Aèria”

32nd Annual ESRA Congress 2013. European Society of Regional Anesthesia (E.S.R.A.), 4 al 7 Setembre de 2.013, Glasgow, Escòcia.

Posters presentats:

 1. “Comparison of the Analgesic Efficacy of Cabal Morphine Versus Hemostatic Sponge Impregnated with Morphine for Lumbar Laminectomy”
 2. “Baricity Variation of Bupivacaine Plus Fentanyl for Subarachnoid

Anesthesia for Caesarean Section

VII Reunió de la Secció d’Anestèsia Obstètrica de la S.E.D.A.R., Sevilla, Espanya 28 i 29 de Maig de 2014

Posters presentats:

 1. Anestèsia Té la Culpa!! La Pacient Té una Fístula de Líquid Cefalorraquideo… JB Schuitemaker R., P Tejada P., JT Mayoral R., LA López P., N Pes Vendrell, M Ordoñez Gómez.
 2. Analgèsia/Anestèsia Neuroaxial en pacient amb Insufciencia Hepàtica Aguda. A propòsit d’un Cas. JB Schuitemaker R. JT Mayoral R., LA López P., FJ Añez B, P Tejada P
 3. Sagnat pel punt d’inserció epidural, una molt rara causa de fallada d’analgèsia epidural, a propòsit d’un cas. N Pes Vendrell, JB Schuitemaker R, JT Mayoral R, LA López P, M Ordoñez Gómez, D Arteaga Mejía

33rd Annual ESRA Congress. European Society of Regional Anesthesia (E.S.R.A.) Sevilla, Espanya, 3 – 7 of Setembre de 2014.

Posters presentedos:

 1. PAC II Block (PAC) and Serratus Plane Block (SPB). Llauri they useful in breast surgery? Was selected for an e – Poster presentation. JB Schuitemaker R, X Sala-Blanch, JT Mayoral R, LA López, D Mules Lobato.
 2. Pectoral Nerve Blocks (PAC) and Serratus Plane (SPB) Blocks for postoperative pain relief of clavicular and multiple rib fracturis. Was selected for an e – Poster presentation. D Arteaga M. JB Schuitemaker R, JT Mayoral R, X Sala-Blanch, X Tintoré C, C Brasó V.

XII Congrés de la Societat Catalana d’Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor. XVIII Jornades d’Anestesiologia en Infermeria. 6 i 7 de Novembre 2014, Seva, Barcelona, Espanya. Docent en:

 1. Taller d’ecografia aplicada a la pacient obstètrica i ginecològica. Coordinador Dr. Carlos Morros. Docents: Dr. Carlos Morros, Dr. Juan Bernardo Schuitemaker R., Dr. Xavier Sala-Blanch. Conferència: Bloqueig PAC II vs Paravertebral per a cirurgia de mama

34th Annual ESRA Congress. European Society of Regional Anesthesia (E.S.R.A.) es va realitzar en Ljubljana, Slovenia, 3 – 7 of September 2015.

Posters presentats:

 1. Anatomical And Ultrasound Description Of The Posterior Femoral Cutaneous Nerve Was selected for an e – Poster presentation. JB Schuitemaker R, X Sala-Blanch, JT Mayoral R, LA López, D Mules Lobato.
 2. Proposal of a New Anatomical Approach for Pectoral Nerve Block (PAC’s Block). ha estat acceptat per a presentació com a e – poster. J.B. Schuitemaker R, J.T. Mayoral Ripamonti, X. Sala Blanch, S.L. Muñoz, LA López Pantaleon, X Tintoré Caicedo, C Brasó Vicen, M Colomer Castro, M Hidalgo Garcia and AP Sánchez Cohen.
 3. Completi Breast Block. A new Approach for Breast Surgery. ha estat acceptat per a presentació com a e – poster. J.B. Schuitemaker R, J.T. Mayoral Ripamonti, X. Sala Blanch, S.L. Muñoz, LA López Pantaleon, X Tintoré Caicedo, C Brasó Vicen, M Colomer Castro, M Hidalgo Garcia and AP Sánchez Cohen.
 4. IN PLANE!!! A New Lateral Approach of The Pectoral Nerves. A PAC II Block Modification. J.B. Schuitemaker Requena, J.T. Mayoral Ripamonti, X. Sala Blanch, S.L. Muñoz, A.T. Imbiscuso Esqueda, N. Pes Vendrell, Sr. Arteaga Mejía, X. Tintoré Caicedo, C. Brasó Vicen, A.P. Sanchez Cohen.