Dr. Bombuy Gimenez, Ernest

QUADRE MÈDIC

0.000
Contact Information
INFORMACIÓ DETALLADA

FORMACIÓ:

Llicenciatura en Medicina per la  Universitat Autònoma de Barcelona any 1994.

Obtenció del títol de Metge especialista en Cirurgia General i de l´Aparell Digestiu, formació MIR durant els anys 1996-2001 a Hospital Clínic de Barcelona.

Acreditació com a Personal Investigador l’any 2005, d’acord amb el que estableix el Decret 214/1997 de 30 de Juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Acreditació com a tutor d’epecialistes en formació, de conformitat amb el Decret 165/2015 de Formació Sanitària Especialitzada a Catalunya, 20 de juliol de 2018.

Obtenció del títol de Doctor en Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques per la UB amb la qualificació d’excel·lent “cum laude” (maig 2006) amb el títol:” Análisis de los resultados en receptores de trasplante hepático en adultos de donante vivo. Estudio comparativo con receptores de trasplante con injerto procedente de cadàver”.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Metge adjunt de guàrdia de cirurgia a l´Hospital Clínic període 2001-2004.

Participació en el programa de Trasplantament hepàtic de cadàver i en la secció de Cirurgia Hepàtica del Institut de Malalties Digestives del Hospital Clínic, 2001-2004.

Metge adjunt en la secció de Cirurgia Gastrointestinal del Institut de Malalties Digestives el Hospital Clínica, maig 2004-fins 2005.

Metge adjunt de guàrdia de cirurgia a l’Hospital de Terrassa 2005-06.

Metge adjunt del Servei de Cirurgia General de l’Hospital de Mataró des de Gener de 2005 fins a l’actualitat.

Metge adjunt de la Unitat Funcional d’Obesitat Mòrbida des del seu inici l’octubre de 2006 fins juny 2017, en la que s’han intervingut fins a l’actualitat més de 400 pacients als que s’ha practicat una cirurgia bariàtrica. Els procediments realitzats principalment són bypass gàstric i gastrectomia vertical per via laparoscòpica.

Metge adjunt, com a responsable,  de la Unitat de Paret des del seu inici el Maig de 2013 fins a l’actualitat. Implantació de la reparació per via laparoscòpica i augment de la complexitat de la reparació de la paret abdominal.

Professor associat del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina  de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2013 fins a juny 2018.

Cap de Secció en funcions al l’Hospital Germans Trias i Pujos, en especial atenció a la Cirurgia Bariàtrica i Cirurgia de Paret abdominal, juny 2017-2018.

Metge adjunt a la Unitat de Cirurgia Colorectal a l’Hospital de Mataró juny 2018 fins a l’actualitat.

Cap de servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu des de desembre 2020.

 

CURSOS I CONGRESSOS

Internacional Conference on New Trends in the Management of Morbid Obesity. Barcelona, novembre 2006.

IX Congreso Nacional de Cirugía de la Pared Abdominal. Valencia, maig 2007.

VIII Congreso Nacional de Cirugía Mayor Ambulatoria. Barcelona, novembre 2007.

Diseño y Gestión de bases de datos con Acces. Laboratori d’Estadística Aplicada i de Modelització, UAB, any 2006-2007.

Laparoscopic Morbid Obesity Surgery Masterclass. Elancourt, France, gener 2008.

30th European Hernia Society Congress. Sevilla maig 2008.

17 th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Prague, June 2009.

VII Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica Bariátrica – Metabólica – SPLS – NOTES. Hospital Universitari de Bellvitge, maig 2010.

Clinical Immersion Course in Morbid Obesity Surgery. Hospital Clínic Barcelona, setembre 2010.

XXX Curso de Actualización en Cirugía: Cirugía Laparoscópica XVIII. Sevilla febrer 2011

XI Reunión Nacional de la Sección de Cirugía Endoscópica de la AEC. Barcelona, maig 2011.

XXI Debats Quirúrgics: Infecció Abdominal. Terrassa, maig 2011.

V Curso de Cirurgía de la Obesidad y Cirugía Metabòlica. Madrid, octubre 2012.

XXIII Debats quirúrgics. Oclusió Intestinal. Terrassa maig 2013.

XII Congreso Nacional de Cirugía de la Pared Abdominal. Barcelona, maig 2013.

Clinical Immersion de Cirugía Bariátrica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 27-28 gener 2014.

6th International Congress on Bariatric and Metabolic Surgery. Madrid, 15-16 octubre 2014. Fase II programa entrenament de la SECO.

Detecció i maneig de la sèpsia greu. Mataró. Desembre 2014.

IAAS 11th Congress on Ambulatory Surgery. Barcelona, maig 2015.

Assistència al 12th International B.E.S.T. (BariatricEndoscopicSurgeryTrends) Congress, celebrat a Madrid, del 30 de Novembre a l’1 de Desembre de 2015.

Curso de pared abdominal abierta postopratoria aguda y crónica (Hernia incisional compleja). Barcelona juny 2015

Assistència al Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica Bariátrica y Metabólica, celebrat a l’Hospital de Bellvitge els dies 2-3 de Maig de 2016.

18º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de la Enfermedades Metabólicas y de la Sección de Obesidad de la AEC. Barcelona, 21-23 junio 2016.