QUADRE MÈDIC

INFORMACIÓ DETALLADA

FORMACIÓ

2016: Certificació personal bàsica en diagnòstic vascular no invasiu del CDV.

2015-2016: Màster en medicina avaluadora i peritatge mèdic. IL3 UB.

2012: Acreditació de Director d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic General (Nivell 1).

2011-2013: Diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut per la UAB. Cursos de Postgrau:

“Fonaments de Disseny i Estadística” de 13 ECTS en 2011

“Procesament de dades amb SPSS” de 2 ECTS en 2012

“Regressió lineal múltiple, Anàlisi de la supervivència, Regressió logística binària” de 14  ECTS en 2013

2003-2009: Llicenciatura en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Hospital de la Vall d’Hebron.

2000-2003: Diplomatura en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

 

EXPERIENCIA PROFESSIONAL

Octubre 2018 – actualitat: metge adjunt en el servei de Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital de Mataró i de l’Hospital de Calella.

Novembre 2016 – octubre 2018: metge adjunt en el servei de Angiologia i Cirurgia Vascular de Fundació Hospital Asil de Granollers.

Juliol 2016 – octubre 2016: metge adjunt en el servei de Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

2010-2016: metge especialista en formació en Angiologia i Cirurgia Vascular a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

2006-2009: guàrdies en Servei de Coordinació de Trasplantaments d’Òrgans i Teixits. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

2009-2012: metge responsable de l’equip d’extracció de teixits en el Banc de Sang i Teixits. Total 66 extraccions.

2003-2009: Fisioterapeuta en Gabinet Recuperació Funcional, S.L.

 

RECERCA

Maig 2019 – actualitat: co-investigadora en el projecte de recerca “Ús de la pressió negativa premuda controlada en pacients amb cicatrius patològiques després de cremades”.

2015-2016: co-investigadora en Luminor Registry. Registre de procediments amb pilota farmacoactiva en extremitats inferiors.

2014-2016: co-investigadora en Lutonix Global SFA Registry. Registre de procediments amb pilota farmacoactiva en extremitats inferiors.

2014: co-investigadora en Efficacy and Tolerability of the Usi of Varicell Compared With Daflon.

Col·laboradora en Tesi Doctoral: Utilitat del mapatge ecogràfic sistemàtic prequirúrgic amb indicació ajustada a la necessitat de diàlisi en la realització de l’accés vascular del pacient candidat a hemodiàlisi.