Dr. Hugué Sanchez Ramon, Alex

QUADRE MÈDIC

0.000
Contact Information
INFORMACIÓ DETALLADA

FORMACIÓ:

1994 a 2000     Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat Rovira i Virgili, a Reus

2003 a 2005     Màster en Valoració del Mal Corporal i Peritatge Mèdic a la Universitat de Barcelona

2003 a 2006     Formació MIR en Medicina Familiar Comunitària

2007 a 2012     Formació MIR en Cirurgia general i de l’Aparell Digestiu

2009    IX curs d’Angiologia en atenció primària

2012    Instructor en l’III curs de formació Bàsica en Cirurgia laparoscòpia per a residents

2016    Curs d’acreditació de Director d’Instal·lació de Radiodiagnòstic

2017    Surgeon to Surgeon: Suprarrenalectomia via posterior en HGTiP

2018    Curs Cirurgia Bariàtrica Hospital Universitari Ramon i Cajal

2018    XV Curs de Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica a Hospital Universitari de Bellvitge

2018    Simposi de Reconstrucció de Paret Abdominal, Madrid

2018    Curs de Paret Abdominal de la Societat Catalana de Cirurgia. (Ponent)

2019    Xl Curs de Cirurgia de la Paret Abdominal (ponent)

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 

1995 a 1998     Membre fundador i redactor del periòdic de la Facultat de Medicina de l’ Universitat Rovira i Virgili, a Reus

1999    En el marc d’una estada Erasmus a Lieja:

– Dos mesos de període de pràctiques al servei de cirurgia ortopèdica del Centre Hospitalari Universitari de Lieja

– Un mes al departament de pediatria de l’hospital La Ciutadella a Lieja

2000    Enquestes nutricionals per a un estudi de la Universitat Complutense de Madrid, a Reus

2000 a 2002     Centre Mèdic Sarrià-Bonanova, sota la direcció del Dr. Alejandro Ramón, a Barcelona. Emissió de certificats mèdics

Substitució al Centre d’Atenció Primària Mutuam, a Barcelona

2000 a 2003     Avaluació i Peritatge de Mal Corporal en Interiura Interrecht SA., a Barcelona

2003 a 2006     En el marc de la formació MIR en medicina de família i comunitària:

– Dos anys en diferents serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a Barcelona

– Un any al Centre d’Atenció Primària Les Planes, a Barcelona

2006-2012       Formació MIR en Cirurgia general i de l’aparell digestiu a l’Hospital Universitari de Mataró, adherit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

2012    Metge Adjunt de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu a CLB (Centre laparoscòpia Dr. Ballesta) a l’Hospital Quiron Teknon.

2012-2015       Instructor al Curs de Formació Bàsica en Cirurgia Laparoscòpia per a Residents, organitzat per AECirujanos (Associació espanyola de Cirurgians)

2013-2017       Metge Adjunt de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol al Servei d’Urgències

2013-actualitat Metge Adjunt de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu a IQL (Institut Quirúrgic Lacy) a l’Hospital Quirón Barcelona

2016-2017       Metge Adjunt de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu a l’Hospital Universitari de Mataró.

-Metge Adjunt de Cirurgia Endocríno-Metabòlica

-Metge Adjunt Responsable de la Unitat de Paret Abdominal

2017-actualitat Metge Adjunt de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu a l’Hospital Universitari de Mataró.

-Metge Adjunt de Cirurgia Bariàtrica i metabòlica

-Metge Adjunt de la Unitat de Paret Abdominal